Najczęściej zadawane pytania:
1. Kto może być uczestnikiem akcji Bonus?

Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsca zamieszkania na terytorium Polski, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia oraz zarejestrowały konto uczestnika w Serwisie.

O Bonus mogą ubiegać się klienci Banku Millennium, którzy na dzień złożenia Wniosku o otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student są:
a) nowymi klientami Banku, którzy nie korzystali dotychczas z produktów Banku i na dzień rozpoczęcia Akcji nie mają produktu w Banku ani nie jest procesowany żaden wniosek o jakikolwiek produkt Banku, albo
b) byłymi klientami Banku, którzy na dzień rozpoczęcia Akcji nie ma produktu w Banku, ani nie jest procesowany żaden wniosek o jakikolwiek produkt Banku i wcześniej nie korzystał z jakiejkolwiek promocji przy zakładaniu konta w Banku (nie dotyczy promocji "Zyskaj 360").

2. Co muszę zrobić, aby uzyskać Bonus?

Musisz zarejestrować swoje konto uczestnika w Akcji Bonus w czasie jej trwania od 19.01.2018 r. do 25.02.2018 r., zaakceptować Regulaminy, a następnie aktywować konto poprzez link wysłany na adres e-mail. Po zalogowaniu się do swojego konta uczestnika, złóż wniosek o otwarcie konta osobistego Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą debetową w zakładce "Konto Bonus". Wyraź wszystkie zgody marketingowe. Podpisz umowę do 28.02.2018 r. W przypadku, gdy jesteś:
1. nowym klientem Banku (nie posiadasz dotychczas produktu w Banku) zasil Konto otwarte w ramach Akcji łączną sumą wpływów na co najmniej 1000 zł i wykonaj min. jedną płatność bezgotówkową (kartą lub Blikiem) w każdym z kolejnych dwóch miesięcy kalendarzowych czyli marzec oraz kwiecień 2018r.;
2. byłym klientem Banku (posiadałeś wcześniej produkt w Banku) zasil Konto otwarte w ramach Akcji kwotą co najmniej 1 000 zł tytułem Twojego wynagrodzenia i wykonaj min. jedną płatność bezgotówkową (kartą lub Blikiem) w kolejnych dwóch miesiącach kalendarzowych (marzec, kwiecień).
UWAGA: Adres email podany przez Uczestnika przy składaniu Wniosku o Konto 360° lub Konto 360° Student musi być taki sam jak adres e-mail, podany w trakcie rejestracji konta Uczestnika w Serwisie.

3. Nie otrzymałem/am linku aktywacyjnego na podany podczas rejestracji adres e-mail, co mam zrobić?

Link aktywacyjny wysyłany jest od razu po Twojej rejestracji. Link może przyjść do Ciebie z opóźnieniem, które zależy od poczty docelowej, lub może trafić do folderu SPAM co warto sprawdzić. Jeśli nie otrzymasz tego samego dnia od nas linku aktywacyjnego, skontaktuj się z nami mailowo.
Wyślij wiadomość na adres: bonus@ebrokerpartner.pl
W tytule maila napisz PILNE - BRAK LINKU AKTYWACYJNEGO. Pozwoli nam to w pierwszej kolejności udzielić Ci odpowiedzi.

4. Ile mam czasu na spełnienie warunków otrzymania Bonusu?

Warunki musisz spełnić w każdym z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych (marzec, kwiecień). W przypadku, gdy jesteś:
1. nowym klientem Banku (nie posiadasz dotychczas produktu w Banku) zasil Konto otwarte w ramach Akcji łączną sumą wpływów na co najmniej 1000 zł i wykonaj min. jedną płatność bezgotówkową (kartą lub Blikiem);
2. byłym klientem Banku (posiadałeś wcześniej produkt w Banku) zasil Konto otwarte w ramach Akcji kwotą co najmniej 1 000 zł tytułem Twojego wynagrodzenia i wykonaj min. jedną płatność bezgotówkową (kartą lub Blikiem).

5. Jeśli złożę wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student 25 lutego, a umowę podpiszę w późniejszym terminie, czy otrzymam Bonus?

Tak, jeżeli podpiszesz umowę do 28 lutego 2018r. oraz gdy spełnisz warunki otrzymania Bonusu w każdym z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych czyli w marcu oraz kwietniu 2018r. Jeżeli umowa o konto zostanie podpisana po 28.02.2018r. nie będziesz brał udziału w Akcji.

6. Jak mogę uzyskać dodatkową Premię?

Polecając konto osobiste Konto 360° lub Konto 360° Student za pomocą dedykowanego linku znajdującego się w zakładce PROGRAM POLECAJĄCY.
Wysokość dodatkowej Premii to 50zł. Każdy uczestnik akcji Bonus może otrzymać dodatkową Premię za maksymalnie 5 założonych kont z linku polecającego, których warunki otrzymania Bonusu zostały spełnione. Możesz polecać konta w różnej konfiguracji np. 3x Konto 360° oraz 2x Konto 360° Student tak, aby w sumie łączna suma wynosiła 5 kont.

7. W jaki sposób mogę polecać innym Akcje Bonus?

Musisz zalogować się do swojego konta uczestnika w Akcji Bonus, a następnie przejść do zakładki "Program polecający", gdzie znajduje się Twój indywidualny link polecający. Skopiuj link polecający, a następnie wyloguj się ze swojego konta uczestnika w panelu Bonus. Poleć Konto 360° lub Konto 360° Student poprzez skopiowany link. Osoba polecona musi założyć swoje konto uczestnika w panelu Bonus, a następnie złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student. Gdy osoba ta spełni warunki otrzymania Bonusu, zostanie przyznana Ci dodatkowa Premia w wysokości 50zł.

Pamiętaj! Z jednego konta uczestnika w Bonusie możesz otworzyć wyłącznie jedno Konto 360° lub Konto 360° Student. Osoba polecona zawsze musi korzystać z własnego konta użytkownika w panelu Bonus.

8. Czy mogę polecić więcej niż 5 Kont 360° lub Kont 360° Student?

Tak, możesz polecić więcej niż 5, jednakże dodatkowa Premia zostanie przyznana za 5 założonych kont, które spełnią warunki otrzymania BONUSU. Możesz polecić np. 3x Konto 360° oraz 2x Konto 360° Student (przykładowa konfiguracja) co w sumie da 5 poleconych kont za które otrzymasz Premię, gdy spełnią warunki otrzymania Bonusu.

9. Czy osoby, które otworzyły Konto 360° lub Konto 360° Student z mojego polecenia, mogą również polecać konto innym i otrzymać Premię?

Tak. Osoby, które otworzyły Konto 360° lub Konto 360° Student z Twojego polecenia mogą polecać konto innym i otrzymać zarówno BONUS, jak i Premię. Pamiętaj, że dodatkowa Premia za polecenie zostanie przyznana, gdy zarówno Ty jak i osoby którym polecisz Konto 360° lub Konto 360° Student, spełnią warunki otrzymania Bonusu.

10. Czy mogę polecać Konto 360° lub Konto 360° Student, gdy jeszcze nie spełniłem warunku naliczenia Bonusu?

Tak, możesz polecać Konto 360° lub Konto 360° Student innym, gdy nie spełniłeś jeszcze warunku naliczenia Bonusu. Pamiętaj jednak, że dodatkową Premię za polecenie otrzymasz, gdy sam spełnisz warunki naliczenia Bonusu w każdym z kolejnych dwóch miesięcy kalendarzowych (marzec oraz kwiecień 2018r.).

11. Czy muszę odprowadzić podatek od otrzymanego Bonusu oraz Premii?

Nie, wartość Bonusu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

12. Co muszę zrobić, aby otrzymać Bonus oraz Premię na swoje konto?

O przyznaniu Bonusu zostaniesz poinformowany do 16.05.2018r. wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji do Akcji Bonus oraz poprzez wiadomość SMS. W celu wypłacenia Bonusu, musisz zalogować się do swojego konta uczestnika poprzez link podany w wiadomości w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, a następnie uzupełnić formularz dodatkowymi danymi tj. numer rachunku bankowego Konto 360° lub Konto 360° Student.

13. Kiedy otrzymam Bonus oraz Premię?

Bonus oraz Premia zostanie Ci wypłacona najpóźniej do dnia 31.05.2018r.

14. Jak zgłosić reklamację na nieprzyznany Bonus oraz Premię?

Reklamację należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi poprzez jego konto uczestnika w zakładce "REKLAMACJE" do 14.06.2018r. Reklamacja powinna zawierać: numer umowy, adres e-mail oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres email wskazany w czasie rejestracji Konta przez Uczestnika w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Uwaga: Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Organizatora uzależniony jest od terminu, w którym mBank udzieli Organizatorowi odpowiednich informacji w związku z daną reklamacją Uczestnika.

15. Mam już Konto 360° lub Konto 360° Student w Banku Millennium, czy mogę skorzystać z Programu Polecającego.

Uczestnikiem akcji nie mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia Akcji posiadają już Konto 360° lub Konto 360° Student lub wcześniej korzystały z innej promocji przy zakładaniu konta w Banku (nie dotyczy którejkolwiek edycji promocji "Zyskaj 360 zł"). Wszelkie informacje, kto może być uczestnikiem zawarte są w REGULAMINIE.

16. W jaki sposób mogę sprawdzić ile osób poleciłem/am z mojego linku polecającego.

W programie polecającym można polecić maksymalnie 5 kont. Osoba polecająca do czasu rozliczenia musi we własnym zakresie kontrolować ilość poleconych kont w ramach akcji.